energie in de kijker

blog

2019-01-08

Zonneboilers nog teveel onbekend en dus onbemind

Zonneboilers nog teveel onbekend en dus onbemind

De cijfers van het Vlaams Energieagentschap wijzen opnieuw op een daling van de verkoop van zonneboilers in Vlaanderen. Met maar liefst 30 % ten opzichte van vorig jaar zijn de installaties  gedaald naar iets minder dan 4000. Pakweg 4 jaar geleden hadden we nog 20'000 installaties.

Zonneboilers zijn toestellen die water opwarmen met zonne-energie. Dat water kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de badkamer of voor vloerverwarming. Zonneboilers stoten geen CO2 uit en zijn dus vriendelijk voor het klimaat. Tot 2013 kon voor de installatie van een zonneboiler nog een premie gegeven worden van maximaal 4.125 euro. Ondertussen is dat maximale bedrag 2.750 euro.

Wat is de reden van deze terugval, ook al zijn de panelen behoorlijk klimaatvriendelijk en financieel een zeer interessante investering? De sector draagt hierin zeker zijn verantwoordelijkheid, maar de laatste jaren had de overheid vooral de mond vol van fotovoltaïsche panelen en bleven de verdiensten van de zonneboilers wat in de schaduw. We hopen dan ook via deze post de panelen wat extra in de spotlight te zetten.