SELECT * FROM `blog` WHERE `date` <= '2020-04-08' ORDER BY `date` DESC VAN HOYE Centrale Verwarming en Zonnepanelen - Zele, Dendermonde, Sint-Niklaas, Gent

energie in de kijker

blog

09-11-2019

Terugdraaiende digitale meter voor zonnepanelen

Terugdraaiende digitale meter voor zonnepanelen

Vanaf 1 juli 2019 is het zo dat digitale meters geleidelijk aan de traditionele elektromagnetische meters vervangen. De nieuwe digitale meters draaien niet meer terug, wat uiteraard betekent dat er minder rendement is.

Indien je een zonnepanelensysteem aanschaft voor het einde van 2020, zal je kunnen kiezen tussen twee systemen. Al wie reeds zonnepanelen heeft of een systeem laat plaatsen voor het einde van december 2020, kan ervoor kiezen om het voordeel van een terugdraaiende teller te behouden tot 15 jaar na de plaatsing. De datum van de eerste volledige AREI-keuring van het zonnepanelensysteem zal hier gelden als maatstaf.

Plaats je bijvoorbeeld zonnepanelen in 2019 en heb je tegen dan een slimme meter, dan geniet je tot 2034 hetzelfde voordeel als nu via de terugdraaiende teller. De stroom die je op het net zet, wordt tegen hetzelfde tarief vergoed dan de stroom die je van het net afneemt. De digitale meters draaien niet terug maar datgene wat je op het net steekt wordt terugbetaald en dus draait hij virtueel terug.

Een andere optie is de nieuwe regeling die werd uitgewerkt door de VREG. Daarbij rekent men de distributietarieven aan op basis van de bruto afname van stroom. Hierbij is het aan te raden dat je zoveel mogelijk stroom verbruikt op het ogenblik dat je zonnepanelen elektriciteit produceren. Hoe meer zonne-energie je meteen verbruikt, hoe voordeliger dit tarief wordt. Het prosumententarief valt bij deze regeling weg. Voor huishoudens die na 1 januari 2020 een zonnepanelensysteem aanschaffen, zal deze regeling sowieso van kracht zijn.

Het prosumententarief is een bijdrage die eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Elke afnemer van stroom maakt namelijk gebruik van dit net. Inclusief eigenaars van zonnepanelen, ook wel prosumenten genoemd. Sinds 2015 betalen zij een jaarlijkse bijdrage: het prosumententarief. (Bij klassieke energieconsumenten wordt dit verrekend in de energieprijs.) Elke netbeheer heeft een eigen tarief per kW. Dit tarief vermenigvuldig je met het totale vermogen van je omvormer(s). Dat geeft je het jaarlijks bij te dragen prosumententarief (incl. btw).

Als voorbeeld: Je hebt een omvormer met vermogen van 3,2 kW (3200W) en jouw netbeheerder rekent 80,82 euro aan (In Zele is dat Intergem via Eandis), dan is jouw prosumententarief 3,2 kW x 80,82 euro/kW/jaar = 258,62 euro per jaar.

Uiteraard is het nog steeds interessant om zonnepanelen aan te schaffen zelfs na 2020. Zonnepanelen verdien je terug na +/- 8 jaar. Een goede analyse van je verbruik met jouw installateur kan hierbij zorgen voor de meest ideale keuze.

En wat met thuisbatterijen die zonne-energie kunnen opslaan? Zonne-energie die je niet meteen nodig heeft, wordt via een thuisbatterij letterlijk ‘bewaard’ waardoor je  op een later tijdstip de opgewekte stroom kan gebruiken. In combinatie met een digitale meter lijkt dit ideaal om blijvend maximaal rendement uit je zonnepanelen te halen. Op dit ogenblik zijn thuisbatterijen nog steeds relatief duur. We verwachten dat deze technologie verder zal evolueren waardoor ze meer toegankelijk worden.

 

 

20-05-2019

VERVANGPREMIE voor oude gastoestellen

VERVANGPREMIE voor oude gastoestellen

Bron: gas.be

Een reden om voor gas te kiezen.

Want als je een gastoestel van vóór 1985 vervangt door een nieuw toestel kan een premie bekomen van Gas.be, de gasconfederatie. Zo is jouw aankoop nóg sneller terugverdiend en verwarm je elke dag groen, zuinig en comfortabel.

Concreet betekent dit dat u voor een standaard huishoudelijk centraal verwarmingstoestel op gas een premie kan bekomen van 500 EURO van gas.be, aldus voor een gascondensatieketel met een max. vermogen van 70kW. Voor gascondensatieketels met een grote vermogen dan 70kw kan de premie oplopen tot max. € 2500 *

Alle voordelen op een rij:

  • Voordeliger dankzij de vervangpremie van Gas.be
  • - 30%** tot -48%*** CO2/jaar
  • € 440** tot € 700*** besparing/jaar
  • Perfect combineerbaar met hernieuwbare energie

* 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht generator, hybride warmtepomp op aardgas, micro cogeneratie op aardgas). 5 euro extra per kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW).

** berekend voor een gascondensatieketel en een gemiddelde netto warmtebehoefte van 18.600 kWh/jaar
*** berekend voor een gaswarmtepomp en een gemiddelde netto warmtebehoefte van 18.600 kWh/jaar

We raden aan om volgende informatie te verzamelen:

  • Facturen van huidige en toekomstige installatie
  • Foto van huidige installatie en toekomstige installatie
  • Installatienummer van het huidige toestel
  • Extra info zoals handleiding met datum van installatie vóór 1985