SELECT * FROM `blog` WHERE `date` <= '2019-08-21' ORDER BY `date` DESC VAN HOYE Ą Centrale Verwarming en Zonnepanelen - Zele, Dendermonde, Sint-Niklaas, Gent

energie in de kijker

blog

22-01-2019

Nieuwbouw en renovaties krijgen digitale energiemeter

Nieuwbouw en renovaties krijgen digitale energiemeter

De kogel is door de kerk. De overheid wil dat vanaf 1 juli 2019 nieuwe woningen, grondige renovaties en huishoudens met een budgetmeter, een digitale energiemeter krijgen. De Vlaamse regering hoopt wel de slimme energiemeters tegen eind 2022 bij elke eigenaar van zonnepanelen kan plaatsen. Het plan was het stokpaardje van energieminister Bart Tommelein (Open VLD).

Volgens mijnenergie.be zal wie zonnepanelen heeft geïnstalleerd voor 31 december 2020 voor minstens vijftien jaar recht blijven hebben op een compensatieregeling verbonden aan de terugdraaiende teller. De impact op het distributienettarief is weliswaar nog niet uitgeklaard. Wie dat wil, kan ook vroeger overstappen naar een nieuw compensatiesysteem. Dat voert de Vlaamse overheid vanaf 2021 in voor alle nieuwe zonne-installaties. Hoe die regeling er precies uitziet, is voorlopig nog onbekend.

De elektromechanische ‘Ferrarismeter' is dus ten dode opgeschreven. Het meest opvallende verschil met de digitale meter is zijn ingebouwde communicatietechnologie die meteen de meterstanden kan doorgeven. Het jaarlijks doorgeven van de meterstanden behoort dus binnenkort tot het verleden.

De digitale meter heeft een kostprijs (geschat op 559 euro volgens de VREG), maar de digitalisering brengt anderzijds ook wel een besparing met zich mee van zo'n 20 euro per jaar volgens de netbeheerder. Ook al lijkt dit volgens de VREG vooral een besparing te zijn voor de grootverbruikers en dus niet voor de gezinnen.

Of de slimme meter ook daadwerkelijk zo slim is valt nog te bezien. In Nederland heeft het toestel er al heel wat stof opgewaaid over de slimme meter die meer aangeeft dan wat je in wezen verbruikt, en dan vooral in de buurt van moderne apparaten zoals laptop-voedingen, nieuwe lampen, slimma wasmachines, dimmers, laadapparaten voor gsm, ... met gepulste stroomvormen die tot 5 tot 6 keer meer verbruik aangaven dan het daadwerkelijke verbruik.

08-01-2019

Zonneboilers nog teveel onbekend en dus onbemind

Zonneboilers nog teveel onbekend en dus onbemind

De cijfers van het Vlaams Energieagentschap wijzen opnieuw op een daling van de verkoop van zonneboilers in Vlaanderen. Met maar liefst 30 % ten opzichte van vorig jaar zijn de installaties  gedaald naar iets minder dan 4000. Pakweg 4 jaar geleden hadden we nog 20'000 installaties.

Zonneboilers zijn toestellen die water opwarmen met zonne-energie. Dat water kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de badkamer of voor vloerverwarming. Zonneboilers stoten geen CO2 uit en zijn dus vriendelijk voor het klimaat. Tot 2013 kon voor de installatie van een zonneboiler nog een premie gegeven worden van maximaal 4.125 euro. Ondertussen is dat maximale bedrag 2.750 euro.

Wat is de reden van deze terugval, ook al zijn de panelen behoorlijk klimaatvriendelijk en financieel een zeer interessante investering? De sector draagt hierin zeker zijn verantwoordelijkheid, maar de laatste jaren had de overheid vooral de mond vol van fotovoltaïsche panelen en bleven de verdiensten van de zonneboilers wat in de schaduw. We hopen dan ook via deze post de panelen wat extra in de spotlight te zetten.