SELECT * FROM `blog` WHERE `date` <= '2019-08-21' ORDER BY `date` DESC VAN HOYE Centrale Verwarming en Zonnepanelen - Zele, Dendermonde, Sint-Niklaas, Gent

energie in de kijker

blog

28-07-2010

Het Vlaams Energiebedrijf wordt een feit

Het Vlaams Energiebedrijf wordt een feit

De Vlaamse regering heeft de eerste stap gezet voor de oprichting van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). De komende maanden zal daarvoor een beheersstructuur uitgewerkt worden. Er is 200 miljoen euro voor voorzien. Het moet een tegenwicht bieden tegen het quasi-monopolie van Electrabel.

"Het energiebedrijf is voor Vlaanderen van groot maatschappelijk belang", zegt minister van Overheidsinvesteringen Ingrid Lieten. "Het zal in de toekomst ambitieus inzetten op de vergroening van de energiemarkt via forse investeringen in energiebesparing en in het opwekken van duurzame energie." Het VEB zal in eerste instantie inzetten op energiebesparing, onder het motto "de schoonste energie is de energie die niet verbruikt wordt". Het zal daarvoor een Energy Services Company (ESCO) uitbouwen, een onderneming die energiediensten aanbiedt. De ESCO zal energiebesparingen en duurzame energieprojecten in gebouwen faciliteren, onder meer in overheidsgebouwen.

In sociale woningen kan de ESCO projecten voor dakisolatie en zonne-energie prefinancieren en in scholen van het Gemeenschapsonderwijs kan onder meer via duurzame verlichting en zuinige verwarmingsinstallaties energiewinst geboekt worden. Naast de energiebesparende pijler zal het VEB ook een investeringspijler uitbouwen, om te investeren in projecten voor duurzame energieproductie. Om stroomproducenten op basis van hernieuwbare energie te helpen, wil het VEB de opgewekte energie bundelen en in ruimere pakketten naar de markt brengen. Kleinere spelers kunnen op die manier samengebracht en versterkt worden.

Ook de kleinschalige productie van groene stroom, zoals via zonnepanelen van particulieren, kleine installaties voor warmtekrachtkoppeling of biogasinstallaties in landbouwbedrijven, zal het VEB stimuleren en ondersteunen. Zo zal bijvoorbeeld, rechtstreeks of via de ESCO, geïnvesteerd worden in kleinschalige energieprojecten en zullen groepsverkopen van energiecertificaten georganiseerd worden. Bedoeling is het aandeel van kleinschalige productie in Vlaanderen te doen toenemen.

Vraag blijft of het energiebedrijf werkelijk een tegengewicht zal kunnen bieden tegen de Franse dominantie (Electrabel en GDF Suez) op de Vlaamse energiemarkt, die zijn positie met de liberalisering enkel maar heeft verstevigd. Tweehonderd miljoen euro extra is maar klein bier vergeleken met het investeringsprogramma van GDF Suez, dat 30 miljard euro injecteert voor de periode 2008-2010. Alleen al de zes windmolens die C-Power op de Thorntonbank in gebruik heeft genomen hebben meer dan 150 miljoen euro gekost. De totale investering voor de 60 geplande windmolens in volle Noordzee wordt geraamd op 900 miljoen euro. (belga/dv)

05-07-2010

Binnenkort lancering van innovatieve stookoliecondensatieketel met modulerende brander

Binnenkort lancering van innovatieve stookoliecondensatieketel met modulerende brander

Binnenkort lanceert "Weishaupt" één van de eerste stookoliecondensatieketels op de Belgische markt met een modulerende brander, de WTC-OW. Wij hebben sedert een jaar lang een pilootinstallatie staan en kunnen dus getuigen van de reeks voordelen die deze nieuwe ketel biedt. In het verleden bestonden er al gasketels met modulerende brander, maar voor stookolieketels had men tot voor kort enkel tweetraps branders, als zuinig alternatief voor de klassieke brander. De Weishaupt WTC-OW is dan ook één van de eerste stookolieketels op de markt met een modulerende brander.

Door zijn condensatietechniek behaalt hij sowieso reeds een hoger rendement. En dankzij de modulerende premix-brander en door de weersafhankelijke regeling wordt het stookolieverbruik extra gereduceerd. De modulerende brander zorgt ervoor dat er steeds een perfecte vermenging gebeurd van gas en lucht, in functie van het gevraagde vermogen. De brander bevat een verbrandingselement waardoor de stookolie vergast, zicht mengt met de lucht en vervolgens ontbrandt. De verhouding gas/lucht wordt constant geoptimaliseerd door de steeds aanpassende snelheid van de ventilator. De ketel is een wandmodel, beschikt over een geïntegreerd expansievat en behaalt een vermogen van 5,5 tot 15 kW. De ketel is ook te verkrijgen met een geïntegreerde boiler of kan ook gecombineerd worden met een aparte boiler die er naast staat. Een groot pluspunt is ook dat deze ketel vrijwel geruisloos werkt! De installatie mag enkel gebruikt worden met zwavelarme stookolie. Door de lage zwavelgehaltes van max. 50 ppm blijven de verwarmingsoppervlakken nagenoeg zuiver en wordt het milieu minder belast. Zwavelarme stookolie (zonder additieven) is ook gekend als Mazout Extra of groene mazout, en is tegenwoordig bij elke stookolieleverancier verkrijgbaar. (cvh)