SELECT * FROM `blog` WHERE `date` <= '2020-02-17' ORDER BY `date` DESC VAN HOYE Centrale Verwarming en Zonnepanelen - Zele, Dendermonde, Sint-Niklaas, Gent

energie in de kijker

blog

02-09-2010

Energiezuinige woningen verkopen beter

Energiezuinige woningen verkopen beter

Er wordt vaak gezegd, 'wie een energiezuinige woning op de markt brengt, kan die doorgaans sneller van de hand doen en krijgt een prijs die dichter bij de vraagprijs ligt'. Deze stelling is nu bevestigd met cijfers van het makelaarsnetwerk ERA over de vastgoedmarkt.

Sinds 2008 is een energieprestatiecertificaat (EPC) in Vlaanderen verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. Het drukt de energiezuinigheid van een woning uit in een cijfer van 0 tot 700. Uit de ERA-cijfers blijkt dat van de huizen amper 1 procent onder de norm van 150 zit, terwijl dat bij de appartementen 15 procent is. Nog eens 45 procent van de huizen en bijna 70 procent van de appartement behaalt een score tussen 150 en 450.

Opvallend is dat woningen die minder energiezuinig zijn, tot dubbel zo lang te koop staan. Zo staan huizen en appartementen met een score onder de 150 gemiddeld 100 dagen te koop of minder lang dan gemiddeld. Die termijn klimt naarmate de scores verslechteren, tot 150 dagen voor appartementen boven de 700-norm.

Ook het verschil tussen vraag- en verkoopprijs is minder groot bij energiezuinige woningen. Gemiddeld gaat het om een verschil van zowat 11 procent voor een woning, maar voor goed geïsoleerde woningen loopt dat terug tot 9 procent terwijl het voor de minst energiezuinige woningen stijgt tot 15 procent. Het makelaarsnetwerk presenteerde voor het eerst ook cijfers over leeftijdsgroepen. Daaruit blijkt onder meer dat jongeren onder de 25 jaar meer en meer kopen in plaats van te huren. (belga)

28-07-2010

Het Vlaams Energiebedrijf wordt een feit

Het Vlaams Energiebedrijf wordt een feit

De Vlaamse regering heeft de eerste stap gezet voor de oprichting van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). De komende maanden zal daarvoor een beheersstructuur uitgewerkt worden. Er is 200 miljoen euro voor voorzien. Het moet een tegenwicht bieden tegen het quasi-monopolie van Electrabel.

"Het energiebedrijf is voor Vlaanderen van groot maatschappelijk belang", zegt minister van Overheidsinvesteringen Ingrid Lieten. "Het zal in de toekomst ambitieus inzetten op de vergroening van de energiemarkt via forse investeringen in energiebesparing en in het opwekken van duurzame energie." Het VEB zal in eerste instantie inzetten op energiebesparing, onder het motto "de schoonste energie is de energie die niet verbruikt wordt". Het zal daarvoor een Energy Services Company (ESCO) uitbouwen, een onderneming die energiediensten aanbiedt. De ESCO zal energiebesparingen en duurzame energieprojecten in gebouwen faciliteren, onder meer in overheidsgebouwen.

In sociale woningen kan de ESCO projecten voor dakisolatie en zonne-energie prefinancieren en in scholen van het Gemeenschapsonderwijs kan onder meer via duurzame verlichting en zuinige verwarmingsinstallaties energiewinst geboekt worden. Naast de energiebesparende pijler zal het VEB ook een investeringspijler uitbouwen, om te investeren in projecten voor duurzame energieproductie. Om stroomproducenten op basis van hernieuwbare energie te helpen, wil het VEB de opgewekte energie bundelen en in ruimere pakketten naar de markt brengen. Kleinere spelers kunnen op die manier samengebracht en versterkt worden.

Ook de kleinschalige productie van groene stroom, zoals via zonnepanelen van particulieren, kleine installaties voor warmtekrachtkoppeling of biogasinstallaties in landbouwbedrijven, zal het VEB stimuleren en ondersteunen. Zo zal bijvoorbeeld, rechtstreeks of via de ESCO, geïnvesteerd worden in kleinschalige energieprojecten en zullen groepsverkopen van energiecertificaten georganiseerd worden. Bedoeling is het aandeel van kleinschalige productie in Vlaanderen te doen toenemen.

Vraag blijft of het energiebedrijf werkelijk een tegengewicht zal kunnen bieden tegen de Franse dominantie (Electrabel en GDF Suez) op de Vlaamse energiemarkt, die zijn positie met de liberalisering enkel maar heeft verstevigd. Tweehonderd miljoen euro extra is maar klein bier vergeleken met het investeringsprogramma van GDF Suez, dat 30 miljard euro injecteert voor de periode 2008-2010. Alleen al de zes windmolens die C-Power op de Thorntonbank in gebruik heeft genomen hebben meer dan 150 miljoen euro gekost. De totale investering voor de 60 geplande windmolens in volle Noordzee wordt geraamd op 900 miljoen euro. (belga/dv)