voor opwekking van elektriciteit

fotovoltaïsche panelen

Een zonnepaneel of PV-paneel (fotovoltaïsch paneel) is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonnecellen bestaan uit uit een halfgeleidend plaatje met een negatieve en een positieve kant.Onder invloed van fotonen (licht dus) zal dit plaatje geleiden.

zonnecellen

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Met het zonnelicht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche cellen (komende van het Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 5 en 15%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn.

fotovoltaische panelen

esthetisch en praktisch

fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De fotovoltaïsche opgewekte stroom kan aan het lichtnet geleverd worden bij een netgekoppeld systeem, in accu's opgeslagen worden of direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven bij een zogenaamd autonoom systeem. Bij de zonnepanelen gebeurt de bedrading aan de achter- en zijkant, zodoende de panelen een zekere esthetiek uitstralen, alsook een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en hoeveelheid geleverde stroom.

Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de elektriciteitsmeter terug zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden zijn netgekoppelde decentrale opwekkers.

Zonnepanelen zijn er in verschillende soorten en kunnen toegepast worden op huizen, maar bijvoorbeeld ook op caravans of om de mobiele telefoon op te laden. Huizen met platte daken zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit komt door het feit dat de zonnepanelen voor het meeste rendement geplaatst moeten worden in een hoek van minimaal 30 graden. De ideale helling voor zonnepanelen in België bedraagt daarbij 37 graden. Bovendien heeft een plat dak als voordeel, dat de richting waarin de zonnepanelen geïnstalleerd zullen worden op de meest efficiënte wijze geplaatst kunnen worden.

fotovoltaische panelenHet installeren van zonnepanelen op een plat dak moet wel op deskundige wijze gedaan worden en ook moet het juiste installatiemateriaal voor de zonnepanelen gekozen worden. Een plat dak is namelijk gevoelig voor zware ballast en ook moet voorkomen worden dat dakbanen van het platte dak geperforeerd worden, waardoor er lekkage kan ontstaan. Voor het installeren van zonnepanelen op een plat dak kan er een keuze worden gemaakt tussen het zelf doen of het uitbesteden. Als men zelf zonnepanelen op een plat dak gaat installeren, zal men zich wel goed moeten laten inlichten over het beste type zonnepanelen en over het aantal zonnepanelen, dat benodigd is om aan de gewenste energietoevoer te komen. Een deskundig bedrijf heeft de expertise in huis en kan en advies geven over de zonnepanelen en de installatiewerkzaamheden voor zijn rekening nemen.

Niet bij elke woning zal het mogelijk zijn om een optimale oriëntatie van zonnepanelen te bereiken, omdat de zonnepanelen bijvoorbeeld niet naar het zuiden kunnen worden gericht. In dat opzicht wordt voor een goede oriëntatie in elk geval aanbevolen om de zonnepanelen naar het zuidwesten of naar het zuidoosten te richten. Het rendement van de zonnepanelen zal dus het grootste zijn als de zonnepanelen naar het zuiden zijn gericht, onder de meest ideale hellingshoek. Het zonnepaneel moet namelijk gedurende de dag zoveel mogelijk licht en warmte kunnen ontvangen van de zon. Door de licht en warmte, die ontvangen wordt, kan er elektriciteit geproduceerd worden. Indien zonnepanelen een slechte oriëntatie kennen, dan zal dat zeker van invloed zijn op het rendement. Voor elk gebouw zal er dan ook per situatie bekeken moeten worden welke oriëntatie van de zonnepanelen als beste wordt beschouwd. Het is daarom niet onverstandig om de bepaling van de oriëntatie over te laten aan een specialisten, dat ook rekening houdt met andere factoren. Een professioneel bedrijf zoals VAN HOYE let bijvoorbeeld ook op de schaduwfactor. Er kunnen namelijk in de directe omgeving hogere gebouwen zijn, die op bepaalde tijden van de dag voor schaduw zorgen, waardoor de zonnepanelen niet de optimale licht en warmte ontvangen. Indien er voor gekozen wordt om de zonnepanelen door een professioneel bedrijf te laten installeren, kan men verzekerd zijn van de beste oriëntatie van zonnepanelen.