voorkomen is beter dan genezen

onderhoud verwarmingsketels

In Vlaanderen moeten verwarmingstoestellen op gas en stookolie regelmatig onderhouden worden. Niet alleen moeten stookolieketels jaarlijks onderhouden worden, maar ook gasketels moeten twee-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Een slecht onderhoud van uw centrale verwarming heeft tot gevolg dat het rendement veel minder is dan voorzien. U verbruikt dus meer energie dan dat er omgezet wordt in warmte. Ook bestaat er steeds het gevaar voor CO vergiftiging bij een slecht onderhouden ketel. Een regelmatig onderhoud komt de werking van de installatie ten goede. Zo worden de risico’s op defecten voor een groot stuk gereduceerd.

Bij het onderhoud vullen wij ook een verbrandings- en reinigingsattest in waarvan wij de klant een kopij bezorgen.

gasketel in nood

Op wat moet er gelet worden bij gasketels? Een vaak voorkomend probleem is dat de waakvlam een gele kleur vertoont of regelmatig uitdooft. Een ander symptoom van een defecte ketel is de vorming van zwarte rook. Ook de brander die veel lawaai maakt, de boiler die overhit raakt of het water dat minder warm wordt dan normaal, roetneerslag in de ruimte waar de boiler staat, zijn allemaal seinen dat de ketel moet worden nagezien of vervangen moet worden.

schoorsteenvegen

Bij de verbranding zal je kachel gassen vrijgeven die via de schoorsteen afgevoerd worden. Een schoorsteen die niet voldoende trekt, kan dan ook de verbrandingsgassen niet (optimaal) afvoeren. Na een tijdje kan er roetaanslag voorkomen of kan de schoorsteen zelfs verstopt zijn. Op die manier komen CO-gassen vrij in de kamer. Je schoorsteen moet dan ook regelmatig gereinigd worden. Bij een jaarlijkse reinigingsbeurt kan een vakman trouwens ook controleren of de schoorsteen geen mankementen vertoont. Indien dat het geval is, laat deze dan zo snel mogelijk herstellen door een specialist!