Tegemoetkomingen

premies

Wie investeert in energiebesparing kan genieten van heel wat premies. Dankzij die premies kunt u de investeringen snel terugverdienen.
Stel de investering in een energiezuinig verwarmingssysteem dus niet langer uit. Wat betreft onze activiteiten zijn er tal van werkzaamheden die aanspraak maken op volgende tegemoetkomingen: Vlaamse premies, Premies van de netbeheerders en Gemeentelijke subsidies.
De onderstaande informatie werd vergaard uit allerhande uittreksels en kan met de tijd wijzigen. Voorwaarden kunnen veranderen en premies kunnen gewijzigd of zelfs geschrapt worden. Het is dus belangrijk om de meest recente voorwaarden aan te vragen aan de bevoegde instanties. Beschouw onderstaande als een richtlijn van wat er op dit ogenblik van toepassing is.

Premies Vlaamse Gewest

De Vlaamse overheid moedigt nog steeds het renoveren en energiezuinig maken van bestaaande woningen. Voor ingrijpende renovatiewerken is de renovatiepremie het interessants, gaat u echter kleine werken doen vergeet dan zeker niet te bekijken of u kan beroep doen op een verbeteringspremie. Deze premies zijn onderworpen aan tal val voorwaarden dus vergeet zeker de details niet door te nemen.

De Renovatiepremie

In 2015 werd de vroeger renovatie-"premie" hervormd naar een belastingsvermindering of belastingskrediet. De voorwaarden en bedragen blijven dezelfde enkel de uitbetalings-termijn en –wijze is dus gewijzigd.

premiesDe voornaamste kenmerken van de renovatiepremie is dat de bewoner maximaal één woning bezit en een verhuurder de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar. Het totale renovatiebedrag moet minstens €10'000 bedragen en dit bedrag moet 20% of 30% van het factuurbedrag zijn (afhankelijk van het belastbaar inkomen dat men heeft). De premie zelf mag niet meer dan €10'000 bedragen. De woning moet minstens 25 jaar oud zijn en uitgevoerd door geregistreerde aannemer. De aanvrager moet voldoen aan inkomensgrenzen, waarbij evenwel verhoging van de grens is bij personen ten laste. De premie kan maar één keer op de 10 jaar aangevraagd worden.

De premie kan 20% of 30% van het factuurbedrag bedragen. De factuur m.b.t. centrale verwarming kan maar ingebracht worden voor een maximum van €7500. Men zal dus sowieso nog facturen van andere werkzaamheden moeten inbrengen om te komen tot het vereiste renovatie-factuurbedrag van €10'000.

De verwarmingsgerelateerde werkzaamheden zijn het aanbrengen, de vervanging of toevoeging van installatieonderdelen, gebruikmakend van klassieke of duurzame energiebronnen, met uitzonderling van de verwarmingsketel. Alsook de plaatsing van een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. Ook het aanbrengen of de vernieuwing van de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water.

Wat niet in aanmerking komt zijn de Autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels. Ook warmtepompen, elektrische verwarming en ventilatiesystemen komen niet in aanmerking. Daarentegen wel centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming en werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank, als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming.

Voor meer gedetailleerde info omtrent de werkzaamheden, voorwaarden en maximumbedragen verwijzen we graag naar bouwenenwonen.be - renovatiepremie.

fiscale voordelenDe Verbeteringspremie

De voornaamste kenmerken van de verbeteringspremie, zowel voor huurder als eigenaar, is dat het zich toespitst op kleinere werkzaamheden die dienen om de staat van de woning te verbeteren. Afhankelijk van het bouwonderdeel en de werken gaat de premie van €100 tot €1500. Het zijn kleine bedragen maar er is geen minimum aan investering vereist. Toch mag de premie maximum de helft bedragen van het geïnvesteerde bedrag. Per bouwonderdeel zijn vaste premiebedragen vast gelegd en aan strengere voorwaarden onderworpen. De woning moet minstens 20 jaar oud zijn. Het kadastraal inkomen van de woning mag maximum € 1200 zijn.

De premie is van toepassing op het plaatsen van een warmwatertoestel op gas, type C, met gesloten verbrandingsruimte, voor de productie van sanitair warm water. Het plaatsen van maximaal 3 individuele verwarmingstoestellen op gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte. Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top (aardgas- of het label Optimaz of Optimaz-elite (stookolie). De installatie van of de omschakeling naar centrale verwarming: de levering en plaatsing van een centrale verwarmingsproductie-eenheid met een verdeling naar verwarmingslichamen in alle woon- , kook- en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen.

Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookgaskanaal. Hieronder vallen alle werken om te voorzien in schouwen die beantwoorden aan de normen en die de verbrandingsgassen van individuele kachels en centrale verwarmingsketels veilig afvoeren. En het aanbrengen of de vernieuwing van alle leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water.

Voor meer gedetailleerde info verwijzen we graag naar :
bouwenenwonen.be - verbeteringspremie

Premies van de netbeheerders

Zoek hier op wie uw netbeheerder is. Hieronder de premie’s van de grootste netbeheerder die actief is in onze regio.

Eandis

Dit zijn de premies van Eandis die betrekking hebben op onze activiteiten.
Voor een zonneboiler: € 550 / m² met max. 50% van de factuur, met een geheel maximum van 2750 euro. Voor een warmtepomp: max. € 1700 – afhankelijk van het COP (coëfficiënt of performance) en of het een elektrische of een gaswarmtepomp is. Energieprestatiepeil: Dit omvat dus de investering in allerlei energiezuinige toepassingen bij een nieuwbouw of hernieuwbouw, er wordt een toeslag gegeven als de E-peil eis behaald is in combinatie met een zonneboiler.

Gemeentelijke subsidies

Verscheidene Vlaamse gemeentes geven premies voor energiebesparende uitgaven. Om te weten te komen op welke tegemoetkomingen u recht heeft informeert u zich best op de technische dienst van uw gemeente of kunt u informatie bekomen op hun respectievelijke website.

Energielening

Bepaalde gemeentes bieden energie-leningen aan. Dit zijn leningen aan een voordelig tarief. Momenteel is dit in onze regio echter nog beperkt. Bekijk hier of u gemeente dit reeds aanbiedt. De voorwaarden en rentes zijn bepaald door de gemeente zelf dus raden wij u aan via de tool hierboven de nadere informatie goed te bekijken.

Afhankelijk van het inkomen bedragen de rente-tarieven zo bv rond de 2%. Voor mensen met een beperkt inkomen bieden sommige gemeentes zelfs rentelozen leningen. Dit gaat voor bv voor het plaatsen van een gascondensatieketel, warmtepomp of een zonneboiler.

Ben Lening (Bijna Energie Neutraal)

Enkele banken moedigen enerigezuinig bouwen aan door voordelige leningrentes aan te bieden. Vandaag bieden onder meer Belfius en Triodos bank dit aan.