een overschot aan zonne-energie

zonnesystemen

Wij gebruiken steeds meer energie en de fossiele brandstoffen, die zowat 80% van ons verbruik vertegenwoordigt (33% olie, 26% steenkool en 21% aardgas) worden met de dag schaarser. Onze grote levensstandaard en hoge verwachtingen inzake comfort en technologie zijn de grootste factoren van ons energieverbruik. Wanneer we de statistieken erbij halen zien we dat ons energieverbruik de laatste 50 jaar is verdubbeld, en nog steeds elk jaar toeneemt met 1 tot 2%. Je hoeft geen milieu-expert te zijn om te weten dat we dit niet volhouden. Vandaag leveren de hernieuwbare energiebronnen in de wereld slechts 13% van onze energie, en dit percentage zal de komende jaren fors moeten toenemen. Investeren in groene technologie is niet enkel meer besteed aan activisten met wollen sokken, maar wordt al zo gewoon als een installatie van een stookolieketel.

Als verwarmings-installateur was VAN HOYE één van de eerste op de markt met de installatie van hernieuwbare energiebronnen. Niet alleen met zonnepanelen, maar tevens met warmtepompen. Met de invoering van tal van premies en fiscale voordelen kwam de molen op gang en werd 'groene energie' toegankelijk voor zowel bedrijven als de modale burger.

zonne-energie

Nog een belangrijk voordeel is dat een zonnepaneel niet vervuilt en dat is goed meegenomen als we willen dat de CO2-uitstoot vermindert om zo de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en komende generaties.

Met de recente eco-boom valt het op dat de prijs van zonnepanelen steeds goedkoper wordt. Zo is de prijs van zonnepanelen de laatste 4 jaar fors gedaald met ongeveer 20 %. Wat dan wel in de lift zit is het vermogen. Dat wil dus zeggen dat ze meer kilowatts produceren. Zelfs zonder de bestaande fiscale voordelen, kan je al flink wat besparen op de energiefactuur.

Wie zonnepanelen plaats, krijgt gedurende 20 jaar een vergoeding voor de elektriciteit die ze opwekken uit zonlicht. U krijgt per schijf van 1000 kWh groene stroom ongeveer 450 euro, dus zonnepanelen plaatsen is zeker de moeite waard. U vindt hier meer over in de rubriek premies.

Maar er is nog een lange weg af te leggen alvorens we op wereldschaal ons energie verbruik drastisch kunnen verminderen en zo ook onze ecologische-voetafdruk kunnen beperken. Enerzijds kunnen we spaarzaam opschieten met energie, door het gebruik van spaarlampen. Ze verbruiken maar liefst 6 keer minder energie dan een klassieke gloeilamp en door 1 lamp te vervangen door een spaarlamp, bespaar je jaarlijks € 12 aan elektriciteit. Wassen op 60° levert zo goed als hetzelfde resultaat als wassen op 30° of minder. Waarom zouden we meer verbruiken door te wassen op hogere temperaturen? Ook de wasdraad in de tuin is een beter alternatief op de droogkast. We kunnen de gewoonte nemen om toestellen af te zetten i.p.v. ze in stand-bye stand te zetten.

Maar we kunnen ook actief zonne-energie gebruiken door te kiezen voor de installatie van zonnesystemen, voor de opwekking van zowel elektriciteit als de productie van warm water.

thermische panelen

Bij actieve thermische zonne-energie wordt een installatie gebruikt om energie van de zon op te vangen. In de installatie wordt direct zonlicht omgezet in warmte. De warmte wordt dan opgevangen door een warmtedragende stof, meestal water. Dit wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld warm water of centrale verwarming.

fotovoltaïsche panelen

Fotovoltaïsche zonne-energie wordt vaak afgekort naar PV (van het Engelse photovoltaic) of zonnestroom. Voor zonnestroom wordt gebruik gemaakt van zonnecellen, die licht omzetten in elektriciteit. Meerdere zonnecellen vormen een zonnepaneel. De zonnecellen die tegenwoordig gemaakt worden, worden gemaakt van een dunne laag siliciumkristallen. Aan de boven- en onderkant is dit materiaal bewerkt, waardoor invallend licht elektronen losmaakt en een spanningsverschil veroorzaakt.