Zonnesystemen & warmtepompen

augustus 27, 2021 Activiteiten

U kan bij ons terecht voor installatie van verwarmingsketels in nieuwbouw en bestaande woningen!

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn we genoodzaakt meer en meer over te schakelen op hernieuwbare energie.

Als verwarmings-installateur was VAN HOYE één van de eerste op de markt met de installatie van hernieuwbare energiebronnen. Niet alleen met zonnecollectoren voor sanitair warm water, maar tevens met warmtepompen en warmtepompboilers. Met de invoering van tal van premies en fiscale voordelen kwam de molen op gang en werd ‘groene energie’ toegankelijk voor zowel bedrijven als de modale burger.

Nog een belangrijk voordeel is dat een zonnecollector niet vervuilt en dat is goed meegenomen als we willen dat de CO2-uitstoot vermindert om zo de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en komende generaties.

Thermische Panelen

Bij actieve thermische zonne-energie wordt een installatie gebruikt om energie van de zon op te vangen. In de installatie wordt direct zonlicht omgezet in warmte. De warmte wordt dan opgevangen door een warmtedragende stof, water of glycol. Dit wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld warm water of centrale verwarming.